press

(scroll down for press  images)

schhh…

Exclusive music for a large audience

PRESS RELEASE   November 11  2020

Noise artist Ann Rosén releases solo album

On November 25, noise artist Ann Rosén’s solo album In a Small Room (SE3JQ20001) will be released on Schhh Records. In a small room contains eight tracks, which are recordings from Rosén’s live-streamed Wednesday Drawings – unique graphite drawings that are created in front of an audience and connected to live electronics, where the pencil is the instrument that controls the whole soundscape and Rosén is the musician, conductor, sound engineer and composer all at the same time.

The works have been broadcasted live via Youtube during the summer and autumn of 2020 and are now being released in recorded format. The sound is rhythmic, playful and challenging.

Rosén’s art revolves around the exploration of interpersonal communication, how we can understand ourselves in relation to the outside world and the barriers that can arise between us and others. In a small room is characterised by the barriers that the past year has entailed, when musicians have not been able to meet their audience live, and contains tracks such as Time Lag Sadness and Disconnected. The sounds that Ann Rosen processes, turn in side out, squeezes, stretches, pick apart and rebuild originates from recordings of the great Swedish Horn player Sören Hermansson.

Ann Rosén (born 1956) is the composer, musician and artist who began her career in the visual arts in the 1980s with interactive, intelligent and intriguing works. Since the 1990s, the artistic focus has been on music and sound art and Rosén has more than one hundred works behind her. The works have been performed at the Swedish Royal Opera, Modern Art Museum in Stockholm and South Bank in London, among others. Rosén has played at clubs in Berlin and London, participated in everything from underwater concerts to international festivals such as BIFEM in Australia and Sines and Squares in England. Rosén is also one of the founders of Syntjuntan, a trio of composers who for about ten years together with the audience sewed synths and then performed electroacoustic music on them.

Ann Rosén has written music for a variety of different ensembles, including Stockholm Saxophone Quartet, Ensemble Makadam, the Australian Argonaut Quartet, and the New York based duo Miolina. Schhh Records has released several of the resulting works on the albums Bredvid  (2016) with Ann Rosén and Stockholm Saxophone Quartet and Ensemble Makadam & Ann Rosén live @ nymus (2014).

The album Syntjuntan (Schhh Records 2012) was awarded the Manifest Award for Best Experimental Album in 2013.

About the album Bredvid, the magazine Nutida Musik (2018/271) wrote: “With different kinds of sound and gestures, Ann Rosén and the musicians succeed in creating a rich cosmos that immediately succeeds in fascinating the listener.”

Schhh Records is a label promoting unique sound art and music! Schhh Records promotes artists that take an extra step wether they are refining their work or they challenge boundaries and explore uncharted territories.

The album is available for preview
Contact: Sten-Olof Hellström   records@schhh.se  +46 (0)780 866459

Press images (scroll down)
To download a high-resolution photo, right-click on the image and select “Save target / link as“.

——————————————————-

 

schhh…

Smal musik till bred publik

PRESSMEDDELANDE   11 november 2020

Noise-konstnären Ann Rosén släpper soloalbum

Den 25:e november släpps noise-konstnären Ann Roséns soloalbum In a Small Room (SE3JQ20001) på Schhh Records. In a small room innehåller åtta spår, som är upptagningar från Roséns live-streamade Wednesday Drawings – unika blyertsverk som ritas fram inför publik och är kopplade till liveelektronik, där blyertspennan är instrumentet som styr hela ljudbilden och Rosén samtidigt är musiker, dirigent, mixare och kompositör.

Verken har sänts live via Youtube under sommaren och hösten 2020 och ges nu ut i inspelat format. Soundet är rytmiskt, lekfullt och utmanande.

Roséns konstnärskap kretsar kring utforskandet av mellanmänsklig kommunikation, hur vi kan förstå oss själva i relation till omvärlden och de barriärer som kan uppstå mellan oss och andra. In a small room är präglat av de barriärer som det senaste året inneburit, när musiker inte har kunnat möta sin publik live, och innehåller spår som Time Lag Sadness och Disconnected. Ljuden som Ann Rosén processar, vänder ut och in, klämmer ihop, sträcker ut, plockar isär och sätter ihop härstammar från inspelningar av den fantastiska hornspelaren Sören Hermansson.

Ann Rosén (född 1956) är kompositören, musikern och konstnären som började sin bana inom bildkonsten på 1980-talet med interaktiva, intelligenta och inbjudande verk. Sedan 1990-talet ligger det konstnärliga fokuset på musik och ljudkonst och Rosén har ett hundratal verk bakom sig. Verken har framförts bland annat på Kungliga Operan, Moderna Muséet Stockholm och South Bank London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och Sines and Squares i England. Rosén är också en av upphovspersonerna till Syntjuntan, en trio kompositörer som under ett tiotal år tillsammans med publiken sydde syntar för att sedan framföra elektroakustisk musik på dem.

Ann Rosén har skrivit musik för flera olika ensembler bl.a. Stockholm Saxophone Quartet, Ensemble Makadam, den Australiska Argonaut Quartet, och den New York baserade duon Miolina. Schhh Records har släppt flera av verken på albumen Bredvid (2016) med Ann Rosén och Stockholm Saxophone Quarte och Ensemble Makadam & Ann Rosén live@nymus (2014).   

Albumet Syntjuntan (Schhh Records 2012) belönades med Manifestpriset Bästa experimentella skiva år 2013.

Om albumet Bredvid skrev Nutida Musik (2018/271): ”Med olika slags klang och gestik lyckas Ann Rosén och musikerna gestalta ett rikt kosmos som direkt lyckas fascinera lyssnaren.”

Schhh Records är ett skivbolag för smal musik till bred publik, som ger ut unik ljudkonst och musik. Schhhh Records promotar konstnärer som vill ta steget längre i sitt skapande och utforska gränser och nya områden.

Albumet finns tillgängligt för preview
Kontakt: Sten-Olof Hellström  records@schhh.se   0780 866459

Pressbilder
Ladda ner högupplöst foto genom att högerklicka på bilden och välj ”Spara mål/länk som”.

In a small room - Ann Rosén
Album cover: In a small room
Artist: Ann Rosén
Schhh Records

 

 

Ann Rosén

 

 

Ann Rosén Ann Rosén

 

Ann Rosén

Ann Rosén