press releases

 

Schhh Publishing

9 augusti 2023

Ny bok: Ann Rosén skapar ett partitur över sitt liv som konstnär

Ann Rosén är en av vår tids mest nyskapande konstnärer, med ljudkonsten som dominerande form sedan 90-talet. Nu kommer hennes bok ”Recycling the work process”. Ett grafiskt partitur över hennes eget kreativa liv.

Den 30 augusti välkomnas ni, då boken släpps officiellt, med en konsert på Malmö konsthall klockan 18.00. Där kommer delar av partituret att framföras.

En andra release sker 10 september klockan 16 på Khimaira Sofiagatan 11, Stockholm, där hela verket framförs.

Musiker: Anna Lindal, violin och Lise-Lotte Norelius, elektronik.

Läs mer i bifogat pressmeddelande.

Läs mer om Ann Rosén

Bläddra i en digital version av boken

Pressbilder här

För kontakt, intervjuer, recensionsexemplar etcetera: Elisabet Widlund Fornelius tel 073-629 04 34, elisabetwidlund@gmail.com

Boken är producerad med stöd från Kulturrådet och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

———————————————————————————————–

Schhh… Records
Exclusive Music to a Wide Audience

Press release
August 24th, 2021

Release and opening: Conductive surfaces create subtle music 

What: The artist Ann Rosén opens her exhibition Conductive Surfaces featuring graphite works, and releases her exclusive vinyl album Dilate. At the same time, the artist Andreas Nordström exhibits Tvärminnen.

Where: Galleri Ping-Pong, Stora Nygatan 4, Malmö, Sweden.

When: Opening and release on September 18t, 2021 at 12-16 p.m. The exhibition is shown until October 9th. Open Wednesday to Friday 12-17 p.m. and Saturday 12-16 p.m.

Every day, during the last hour before the gallery closes, Ann Rosén does a personal gig for one or two people, where she plays and draws unique covers for the vinyl albums.

During Malmö Gallery Weekend, Ann Rosén will play two concerts at Galleri Ping-Pong, Friday September 24th at 7 p.m. and Sunday September 26th at 3 p.m.
———————————————————————————————–
Subtle, warm and imaginative. Swedish artist Ann Rosén’s music gently guides the listeners through complex and exciting sound worlds, leaving them plenty of room to explore the music along their own paths. Her new album Dilate will be released in exclusive vinyl format on September 18th. Ann Rosén uses graphite and it’s conductive qualities to, with the help of computers, create sounds in the moment, while she draws. As well as generating music, Ann’s drawing also creates unique graphite works of art, which also will be exhibited at Galleri Ping-Pong in Malmö, Sweden.

The opening of the exhibition Conductive surfaces and the release of the album Dilate will take place at the same time at Galleri Ping-Pong in Malmö.

– In my process, I explore interpersonal relationships and how we relate to the world around us. My art can be described as the consequence of an action, says Ann Rosén. My drawings become sound and music and at the same time, the sounds and music become images and scores, and they, in their turn, may be interpreted and so on…

Dilate is released digitally and as vinyl with original artwork, which Ann Rosén drew with conductive graphite. During the exhibition period September 18th to October 9th, Ann Rosén will draw new, personal works for visitors on site in the gallery.

Ann Rosén began her artistic career in the visual arts in the 1980s, and has since explored the interaction and communication between people through the continuous creation of new artistic expressions. These include social sculptures, choreographic works, sound art, choral works, sound installations, sculpted silence, performance and art music for small and large ensembles, such as her own orchestra The Barrier Orchestra.

Listen: The album is available for digital preview

See: Ann Rosén draw with graphite, creating music on Youtube 
———————————————————————————————–

Reviews of previous albums
In a Small Room was reviewed in the world’s largest independent music magazine, The Wire Magazine:

”In A Small Room is a solo presentation that testifies to Ann Rosén’s technical resourcefulness and alchemical imagination. All eight tracks of this set were heard initially during a recent live streamed series of drawing sessions. By making marks on paper using a small block of carbon and an eraser, Rosén triggers sounds through the circuitry of her own Graphite Barrier Instrument. Graphic scrawl deftly translated into flexibly accented acoustic poetry. ” Julian Cowley, The Wire – January 2021 (No. 443).

The album Syntjuntan was awarded the Manifest Award for best experimental album in 2013. Motivation: ”Syntjuntan holds a musically interesting material in a firm conceptual grip”.

About the album Bredvid, the Swedish magazine Nutida Musik (2018/271) wrote:
”With different kinds of sound and gestures, Ann Rosén and the musicians manage to create a rich cosmos that immediately succeeds in fascinating the listener.”

About Ann Rosén: Ann Rosén (born 1956) is the composer, musician and artist who began her career in the visual arts in the 1980s with interactive, intelligent and inviting works. Since the 1990s, the artistic focus has been on music and sound art and Rosén has been very productive with a large number of works in her portfolio. Her works have been performed at the Royal Opera, the Moderna Muséet Stockholm and South Bank London, among others. Rosén has played at clubs in Berlin and London, participated in everything from underwater concerts to international festivals such as BIFEM in Australia and Sines and Squares in England. Rosén is also one of the founding members of Syntjuntan, a trio of composers who for about ten years together with the audience sewed synths and then performed electroacoustic music on them.

Schhh Records releases unique sound art and music. Schhh Records promotes artists who want to go a step further and overcome boundaries and explore new areas.
———————————————————————————————–
Contact: Sten-Olof Hellström soh@schhh.se tel. 0708-86 64 59
Press: Elisabet Widlund Fornelius ewf@schhh.se tel. 073-629 04 34
Press images: https://annrosen.se/press/press-images/ 
———————————————————————————————–

Schhh… Records
Smal musik till bred publik

Pressmeddelande
18 augusti 2021

Release och vernissage: Ledande ytor skapar subtil musik

Vad
Konstnären Ann Rosén har vernissage för sina blyertsverk Ledande ytor och release av sin exklusiva vinylskiva Dilate.  Konstnären Andreas Nordström ställer samtidigt ut Tvärminnen.

Var Galleri Ping-Pong, Stora Nygatan 4, Malmö.

När Vernissage och release den 18 september 2021 kl 12-16. Utställningen visas till den 9 oktober. Öppet onsdag till fredag kl 12-17 och lördag kl 12-16.

Varje dag, under den sista timmen innan galleriet stänger, gör Ann Rosén en personlig spelning för en-två personer, där hon spelar och tecknar unika omslag till vinylskivorna.

Under Malmö Gallerihelg ger Ann Rosén två konserter på Galleri Ping-Pong, fredag 24 september kl 19.00 och söndag 26 september kl 15.00.
———————————————————————————————–

Subtilt, varmt och fantasieggande. Så låter konstnären Ann Roséns musik, som ges ut i exklusivt vinylformat den 18 september. Ann Rosén använder blyertsens ledande egenskaper för att med hjälp av datorer skapa ljud i stunden, medan hon ritar. Samtidigt med musiken skapas unika blyertskonstverk, som nu ställs ut på Galleri Ping-Pong i Malmö.

Vernissage för utställningen Ledande ytor och release av skivan Dilate sker vid samma tillfälle på Galleri Ping-Pong i Malmö.

– I min process utforskar jag mellanmänskliga relationer. Min konst kan beskrivas som konsekvensen av en handling,säger Ann Rosén. Mina teckningar blir ljud och musik, samtidigt blir ljuden och musiken bilder och partitur som kan tolkas och så vidare…

Dilate ges ut digitalt och som vinyl med originalkonstverk, som Ann Rosén tecknat med den ledande grafiten. Under utställningsperioden 18 september till 9 oktober, tecknar Ann Rosén också nya, personliga verk till besökarna på plats i galleriet.

Ann Rosén började sin konstnärliga bana inom bildkonsten på 1980-talet, och har sedan dess utforskat samspelet och kommunikationen mellan människor genom ett kontinuerligt skapande av nya konstnärliga uttryck. Dessa innefattar bland annat sociala skulpturer, koreografiska verk, ljudkonst, körverk, ljudinstallationer, skulpterad tystnad, performance och konstmusik för små och stora ensembler, som hennes egen orkester The Barrier Orchestra.

Lyssna Albumet finns tillgängligt för digital preview
Se Ann Rosén tecknar med blyerts som skapar musik  

———————————————————————————————–
Recensioner av tidigare album
In a Small Room recenserades i världens största oberoende musikmagasin, The Wire Magazine: 

“In A Small Room är en solopresentation som vittnar om Ann Roséns tekniska uppfinningsrikedom och alkemiska fantasi. De åtta spåren på denna skiva kunde ursprungligen höras under en serie med livestreamade Drawing Sessions. Genom att göra märken på papper med en liten grafitbit och suddgummi, genererar Rosén ljud med kretsarna i sitt eget Blyerts Barriär Instrument. Grafiskt klotter översätts skickligt till flexibelt accentuerad, akustisk poesi.” Julian Cowley, The Wire – Januari 2021 (Nr 443).

Albumet Syntjuntan belönades med Manifestpriset Bästa experimentella skiva år 2013. Motivering: 
“Syntjuntan håller ett musikaliskt intressant material i ett stadigt konceptuellt grepp”.

Om albumet Bredvid skrev Nutida Musik (2018/271): 
”Med olika slags klang och gestik lyckas Ann Rosén och musikerna gestalta ett rikt kosmos som direkt lyckas fascinera lyssnaren.”

Om Ann Rosén Ann Rosén (född 1956) är kompositören, musikern och konstnären som började sin bana inom bildkonsten på 1980-talet med interaktiva, intelligenta och inbjudande verk. Sedan 1990-talet ligger det konstnärliga fokuset på musik och ljudkonst och Rosén har ett hundratal verk bakom sig. Verken har framförts bland annat på Kungliga Operan, Moderna Muséet Stockholm och South Bank London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och Sines and Squares i England. Rosén är också en av upphovspersonerna till Syntjuntan, en trio kompositörer som under ett tiotal år tillsammans med publiken sydde syntar för att sedan framföra elektroakustisk musik på dem.

Schhh Records är ett skivbolag för smal musik till bred publik, som ger ut unik ljudkonst och musik. Schhh Records promotar konstnärer som vill ta steget längre i sitt skapande och utforska gränser och nya områden.
———————————————————————————————–
Kontakt: Sten-Olof Hellström soh@schhh.se tel. 0708-86 64 59
Press: Elisabet Widlund Fornelius ewf@schhh.se tel. 073-629 04 34
Pressbilder: https://annrosen.se/press/press-images/
———————————————————————————————–

Schhh… Records
Smal musik till bred publik

Pressmeddelande
15 juli 2021

Stor konst i intimt format på Ann Roséns exklusiva vinyl Dilate 

Subtilt, varmt och fantasieggande. Så låter konstnären Ann Roséns nya album Dilate, som ges ut i exklusivt vinylformat den 18 september.  Det är subtila oljud med en humoristisk twist – något som kommit att känneteckna Ann Roséns musik.

Ann Rosén använder grafit som ledande material, som sammankopplad med elektronik skapar ljud momentant, i stunden, medan hon ritar. Spåren på albumet utgörs av strukturerade improvisationer som skett inom ramen för vad som rymts på papperet framför henne.

Dilate är Ann Roséns andra album med noise skapat inom projektet Drawing Sessions – ett av många konstprojekt där Ann Rosén kombinerar egenbyggda instrument och syntar med andra konstnärliga tekniker. Dilate innebär en förflyttning som tar sitt avstamp i Roséns första noisealbum – In a Small Room – och som gradvis tar sig ut mot en allt öppnare omvärld.

Dilate ges ut digitalt och som unika vinylutgåvor med originalverk, som Ann Rosén tecknar med den ledande grafiten.

Ann Rosén började sin konstnärliga bana inom bildkonsten på 1980-talet, och har sedan dess utforskat samspelet och kommunikationen mellan människor genom ett kontinuerligt skapande av nya konstnärliga uttryck. Dessa innefattar bland annat sociala skulpturer, koreografiska verk, ljudkonst, körverk, ljudinstallationer, skulpterad tystnad, performance och konstmusik för små och stora ensembler, som hennes egen orkester The Barrier Orchestra.

Release av vinylen sker den 18 september på Galleri PingPong i Malmö, där Ann Rosén ställer ut Ledande ytor fram till den 9 oktober.

Lyssna Albumet finns tillgängligt för preview hos The Orchard. 

Recensioner av tidigare album
In a Small Room recenserades i världens största oberoende musikmagasin – The Wire Magazine:

“In A Small Room är en solopresentation som vittnar om Ann Roséns tekniska uppfinningsrikedom och alkemiska fantasi. De åtta spåren på denna skiva kunde ursprungligen höras under en serie med livestreamade Drawing Sessions. Genom att göra märken på papper med en liten kolbit och suddgummi, genererar Rosén ljud med kretsarna i sitt eget Blyerts Barriär Instrument. Grafiskt klotter översätts skickligt till flexibelt accentuerad, akustisk poesi.” Julian Cowley, The Wire – Januari 2021 (Nr 443).

Albumet Syntjuntan belönades med Manifestpriset Bästa experimentella skiva år 2013. Motivering:

“Syntjuntan håller ett musikaliskt intressant material i ett stadigt konceptuellt grepp”.

Om albumet Bredvid skrev Nutida Musik (2018/271):

”Med olika slags klang och gestik lyckas Ann Rosén och musikerna gestalta ett rikt kosmos som direkt lyckas fascinera lyssnaren.”

Om Ann Rosén
Ann Rosén (född 1956) är kompositören, musikern och konstnären som började sin bana inom bildkonsten på 1980-talet med interaktiva, intelligenta och inbjudande verk. Sedan 1990-talet ligger det konstnärliga fokuset på musik och ljudkonst och Rosén har ett hundratal verk bakom sig. Verken har framförts bland annat på Kungliga Operan, Moderna Muséet Stockholm och South Bank London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och Sines and Squares i England. Rosén är också en av upphovspersonerna till Syntjuntan, en trio kompositörer som under ett tiotal år tillsammans med publiken sydde syntar för att sedan framföra elektroakustisk musik på dem.

Schhh Records är ett skivbolag för smal musik till bred publik, som ger ut unik ljudkonst och musik. Schhh Records promotar konstnärer som vill ta steget längre i sitt skapande och utforska gränser och nya områden.

Kontakt: Sten-Olof Hellström soh@schhh.se tel. 0708-86 64 59
Press: Elisabet Widlund Fornelius ewf@schhh.se tel. 073-629 04 34
Pressbilder: https://annrosen.se/press/press-images/
———————————————————————————————–

Schhh… Records
Exclusive Music for a Large Audience

Press release
July 14th, 2021

Great art in intimate format on Ann Rosén’s exclusive vinyl Dilate 

Subtle, warm, and imaginative. The artist Ann Rosén’s new album Dilate gently guides us through uncharted sonic territories. Subtle noises with a humorous twist – something that has come to characterise Ann Rosén’s music – lure us away from our comfort zone and lets us explore new sound-worlds.

Dilate is released both as DL as well as in exclusive vinyl format on September 18, 2021.

Ann Rosén uses graphite as a conductive material, which in conjunction with electronics creates sound instantly, in the moment, while she draws. The tracks on the album consist of structured improvisations that took place within the framework of what could fit on the paper in front of her.

Dilate is Ann Rosén’s second album within the project Drawing Sessions – one of many art projects where Ann Rosén combines self-built instruments and synths with other artistic techniques. Dilate is a gradual movement from Rosén’s first noise album, In a Small Room, towards an increasingly open world.

Dilate is released digitally and as unique vinyl editions with original works, which Ann Rosén draws with the conductive graphite.

Ann Rosén began her artistic career in the visual arts in the 1980s and has since explored the interaction and communication between people through the continuous creation of new artistic expressions. These include social sculptures, choreographic works, sound art, choral works, sound installations, sculpted silence, performance, and art music for small and large ensembles, such as her own orchestra The Barrier Orchestra.

Release The vinyl will be released on September 18 at PingPong Gallery in Malmö, where Ann Rosén will be exhibiting Conductive Surfaces until October 9th.

Listen The album is available for preview at The Orchard.

Reviews of previous albums
In a Small Room was reviewed in the world’s largest independent music magazine, The Wire Magazine:

“In A Small Room is a solo presentation that testifies to her own technical resourcefulness and alchemical imagination. All eight tracks on this set were heard initially during a recent live streamed series of drawing sessions. By making marks on paper using a small block of carbon and an eraser, Rosén triggers sounds through the circuitry of her own  with the circuits in his own Graphiet Barrier Instrument. Graphic scrawl deftly translated into flexibly accented acoustic poetry. ” Julian Cowley, The Wire – January 2021 (No. 443).

The album Syntjuntan was awarded the Manifest Prize – Best Experimental Release in 2013 with the motivation:

”Syntjuntan holds a musically interesting material in a firm conceptual grip”.

About the album Bredvid, Nutida Musik (2018/271) wrote:

”With different kinds of sound and gestures, Ann Rosén and the musicians succeed in creating a rich cosmos that immediately succeeds in fascinating the listener.” 

About Ann Rosén 
Ann Rosén (born 1956) is the composer, musician and artist who began her career in the visual arts in the 1980s with interactive, intelligent, and inviting works. Since the 1990s, the artistic focus has been on music and sound art. Her work has been performed at e.g., the Swedish Royal Opera, Museum of Modern Arts and London South Bank . She has performed in clubs and participated in festivals around the world. She created Stockholm’s first public, permanent and fully integrated sound installation – VATT.

Schhh… Records is a label promoting unique sound art and music! Schhh production promotes artists that take an extra step whether they are refining their work, or they challenge boundaries and explore uncharted territories.

Contact: Sten-Olof Hellström soh@schhh.se phone +46 708-86 64 59
Press: Elisabet Widlund Fornelius ewf@schhh.se phone +46 73-629 04 34
Press images: https://annrosen.se/press/press-images/
———————————————————————————————–

Schhh… Records
Exclusive Music for a Large Audience

Press release
January 14th, 2021

Graphic scrawl becomes acoustic poetry on Youtube

Every Monday at 20.00 CEST (UTC +2) Ann Rosén offers something rare and unique on Youtube: Drawing Sessions – short graphite works that are drawn live in front of the viewers creating unique soundscapes that are rhythmic, playful and challenging. New works will be live-streamed on Monday evenings throughout the spring of 2021.

Some of the graphite works already aired on Youtube were recently released on Rosén’s solo album” In A Small Room”, which has just been reviewed in The Wire – the world’s largest independent music magazine:

”In A Small Room” is a solo presentation that testifies to her own technical resourcefulness and alchemical imagination. All eight tracks of this set were heard initially during a recent live streamed series of drawing sessions. By making marks on paper using a small block of carbon and an eraser, Rosén triggers sounds through the circuitry of her own Graphite Barrier Instrument. Graphic scrawl deftly translated into flexibly accentuated, acoustic poetry. ”
Julian Cowley, The Wire – Januari 2021 (Nr 443).

Ann Rosén (born 1956) is the composer, musician and artist who began her career in the visual arts in the 1980s with interactive, intelligent and intriguing works. Since the 1990s, the artistic focus has been on music and sound art and Rosén has more than a hundred works behind her. The works have been performed at the Swedish Royal Opera, Modern Art Museum in Stockholm and South Bank in London, among others. Rosén has played at clubs in Berlin and London, participated in everything from underwater concerts to international festivals such as BIFEM in Australia and Sines and Squares in England. Rosén is also one of the founders of Syntjuntan, a trio of composers who for about ten years together with the audience sewed synths and then performed electroacoustic music on them.

Rosén’s art revolves around the exploration of interpersonal communication, how we can understand ourselves in relation to the outside world and the barriers that can arise between us and others. Drawing Sessions and the album ”In A Small Room” are created to overcome the barriers that the past year has entailed, as musicians have not been able to meet their audience live.

Drawing Sessions is live-streamed on Youtube on Mondays at 20.00 CEST  and can also be seen afterwards at Ann Roséns Youtube channell.
In A Small Room (DL) is available on Spotify, iTunes, Amazon, Youtube and others.

Press images and more about Ann Rosén at http://annrosen.se/press
Contact: Sten-Olof Hellström records@schhh.se +46 (0)708-866459
———————————————————————————————–

schhh…
Smal musik till bred publik

PRESSMEDDELANDE
14 januari 2021

Grafiskt klotter blir akustisk poesi på Youtube
Varje måndag kl 20.00 bjuder konstnären Ann Rosén på något mycket ovanligt på Youtube: Drawing Sessions – korta blyertsverk som ritas fram live inför tittarna och skapar en unik ljudbild som är rytmisk, lekfull och utmanande. Nya verk kommer att livestreamas på måndagkvällar under hela våren 2021.

Några av de blyertsverk som redan sänts på Youtube gavs nyligen ut på Roséns soloalbum In A Small Room, som precis har recenserats i The Wire – världens största oberoende musikmagasin:

“In A Small Room” är en solopresentation som vittnar om Ann Roséns tekniska uppfinningsrikedom och alkemiska fantasi. De åtta spåren på denna skiva kunde ursprungligen höras under en serie med livestreamade ”Drawing Sessions”. Genom att göra märken på papper med ett litet kolbit och suddgummi, genererar Rosén ljud med kretsarna i sitt eget Blyerts Barriär Instrument. Grafiskt klotter översätts skickligt till flexibelt accentuerad, akustisk poesi.” Julian Cowley, The Wire – Januari 2021 (Nr 443).

Ann Rosén (född 1956) är kompositören, musikern och konstnären som började sin bana inom bildkonsten på 1980-talet med interaktiva, intelligenta och inbjudande verk. Sedan 1990-talet ligger det konstnärliga fokuset på musik och ljudkonst och Rosén har ett hundratal verk bakom sig.

Verken har framförts bland annat på Kungliga Operan, Moderna Museet i Stockholm och South Bank i London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och Sines and Squares i England. Rosén är också en av upphovspersonerna till Syntjuntan, en trio kompositörer som under ett tiotal år tillsammans med publiken sydde syntar för att sedan framföra elektroakustisk musik på dem.

Roséns konstnärskap kretsar kring utforskandet av mellanmänsklig kommunikation, hur vi kan förstå oss själva i relation till omvärlden och de barriärer som kan uppstå mellan oss och andra. Drawing Sessions och albumet In A Small Room är skapade för att övervinna de barriärer som det senaste året inneburit, då musiker inte har kunnat möta sin publik live.

Drawing Sessions livestreamas på Youtube på måndagar kl 20.00 och kan även ses i efterhand på  Ann Roséns Youtubekanal. 

In A Small Room (DL) finns tillgängligt på Spotify, Itunes, Amazon, Youtube m.fl. 
Pressbilder
 och mer om Ann Rosén på http://annrosen.se/press
Kontakt Sten-Olof Hellström records@schhh.se  0708-866459
———————————————————————————————–

Schhh… Records
Exclusive Music for a Large Audience

Press release
November 11th, 2020

Noise artist Ann Rosén releases solo album

On November 25, noise artist Ann Rosén’s solo album In a Small Room (SE3JQ20001) will be released on Schhh Records. In a small room contains eight tracks, which are recordings from Rosén’s live-streamed Wednesday Drawings – unique graphite drawings that are created in front of an audience and connected to live electronics, where the pencil is the instrument that controls the whole soundscape and Rosén is the musician, conductor, sound engineer and composer all at the same time.

The works have been broadcasted live via Youtube during the summer and autumn of 2020 and are now being released in recorded format. The sound is rhythmic, playful and challenging.

Rosén’s art revolves around the exploration of interpersonal communication, how we can understand ourselves in relation to the outside world and the barriers that can arise between us and others. In a small room is characterised by the barriers that the past year has entailed, when musicians have not been able to meet their audience live, and contains tracks such as Time Lag Sadness and Disconnected. The sounds that Ann Rosen processes, turn in side out, squeezes, stretches, pick apart and rebuild originates from recordings of the great Swedish Horn player Sören Hermansson.

Ann Rosén (born 1956) is the composer, musician and artist who began her career in the visual arts in the 1980s with interactive, intelligent and intriguing works. Since the 1990s, the artistic focus has been on music and sound art and Rosén has more than one hundred works behind her. The works have been performed at the Swedish Royal Opera, Modern Art Museum in Stockholm and South Bank in London, among others. Rosén has played at clubs in Berlin and London, participated in everything from underwater concerts to international festivals such as BIFEM in Australia and Sines and Squares in England. Rosén is also one of the founders of Syntjuntan, a trio of composers who for about ten years together with the audience sewed synths and then performed electroacoustic music on them.

Ann Rosén has written music for a variety of different ensembles, including Stockholm Saxophone Quartet, Ensemble Makadam, the Australian Argonaut Quartet, and the New York based duo Miolina. Schhh Records has released several of the resulting works on the albums Bredvid  (2016) with Ann Rosén and Stockholm Saxophone Quartet and Ensemble Makadam & Ann Rosén live @ nymus (2014).

The album Syntjuntan (Schhh Records 2012) was awarded the Manifest Award for Best Experimental Album in 2013.

About the album Bredvid, the magazine Nutida Musik (2018/271) wrote: ”With different kinds of sound and gestures, Ann Rosén and the musicians succeed in creating a rich cosmos that immediately succeeds in fascinating the listener.”

Schhh Records is a label promoting unique sound art and music! Schhh Records promotes artists that take an extra step wether they are refining their work or they challenge boundaries and explore uncharted territories.

Contact: Sten-Olof Hellström records@schhh.se  +46 (0)780 866459

Listen:
Spotify 
Soundcloud 
Itunes 
Amazon 
Youtube 
———————————————————————————————–

schhh…
Smal musik till bred publik

Pressmeddelande
11 november 2020

Noise-konstnären Ann Rosén släpper soloalbum

Den 25:e november släpps noise-konstnären Ann Roséns soloalbum In a Small Room (SE3JQ20001) på Schhh Records. In a small room innehåller åtta spår, som är upptagningar från Roséns live-streamade Wednesday Drawings – unika blyertsverk som ritas fram inför publik och är kopplade till liveelektronik, där blyertspennan är instrumentet som styr hela ljudbilden och Rosén samtidigt är musiker, dirigent, mixare och kompositör.

Verken har sänts live via Youtube under sommaren och hösten 2020 och ges nu ut i inspelat format. Soundet är rytmiskt, lekfullt och utmanande.

Roséns konstnärskap kretsar kring utforskandet av mellanmänsklig kommunikation, hur vi kan förstå oss själva i relation till omvärlden och de barriärer som kan uppstå mellan oss och andra. In a small room är präglat av de barriärer som det senaste året inneburit, när musiker inte har kunnat möta sin publik live, och innehåller spår som Time Lag Sadness och Disconnected. Ljuden som Ann Rosén processar, vänder ut och in, klämmer ihop, sträcker ut, plockar isär och sätter ihop härstammar från inspelningar av den fantastiska hornspelaren Sören Hermansson.

Ann Rosén (född 1956) är kompositören, musikern och konstnären som började sin bana inom bildkonsten på 1980-talet med interaktiva, intelligenta och inbjudande verk. Sedan 1990-talet ligger det konstnärliga fokuset på musik och ljudkonst och Rosén har ett hundratal verk bakom sig. Verken har framförts bland annat på Kungliga Operan, Moderna Muséet Stockholm och South Bank London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och Sines and Squares i England. Rosén är också en av upphovspersonerna till Syntjuntan, en trio kompositörer som under ett tiotal år tillsammans med publiken sydde syntar för att sedan framföra elektroakustisk musik på dem.

Ann Rosén har skrivit musik för flera olika ensembler bl.a. Stockholm Saxophone Quartet, Ensemble Makadam, den Australiska Argonaut Quartet, och den New York baserade duon Miolina. Schhh Records har släppt flera av verken på albumen Bredvid (2016) med Ann Rosén och Stockholm Saxophone Quarte och Ensemble Makadam & Ann Rosén live@nymus (2014).   

Albumet Syntjuntan (Schhh Records 2012) belönades med Manifestpriset Bästa experimentella skiva år 2013.

Om albumet Bredvid skrev Nutida Musik (2018/271): ”Med olika slags klang och gestik lyckas Ann Rosén och musikerna gestalta ett rikt kosmos som direkt lyckas fascinera lyssnaren.”

Schhh Records är ett skivbolag för smal musik till bred publik, som ger ut unik ljudkonst och musik. Schhhh Records promotar konstnärer som vill ta steget längre i sitt skapande och utforska gränser och nya områden.

Kontakt: Sten-Olof Hellström records@schhh.se   0780 866459

Lyssna här:
Spotify 
Soundcloud 
Itunes 
Amazon 
Youtube