10/09/08 VATT – ljudkonstverk i Sätra

VATT

Lyssna på interju i Skånes taltidning

VATT, ljudkonstverk, Nya Sätra torg (vid Sätraskolan och Vårdcentralen).

Ann Roséns ljudkonstverk VATT är Stockholms stads första permanenta helt platsintegrerade ljudkonstverk, där allt är osynligt för ögat och allt är möjligt för örat. VATT kan beskrivas som en slags ljudfontän där slumpvisa kaskader stiger upp ur vanliga gallerbrunnar i marken.

Ann Rosén om verket:
”Energin i verket varierar över året, ljuden är hämtade från omgivningen och bearbetas i realtid i en ständigt föränderlig process. Mjukvaran som styr händelseförloppet är utvecklad i samarbete med Fredrik Olofsson och Sten-Olof Hellström. Det konstnärliga gestaltningsarbetet tog sin början i samarbetsprocessen med Nivå landskapsarkitekter under utformandet av gestaltningsprogrammet för Sätra Centrum, 2007.”

En vinterdag i Sätra
__________________________________________________________________

Beställare: Exploateringskontoret
Projektledning: Arbetet inleddes av Maria Koolen Hellmin och har slutförts av Torbjörn Johansson/Stockholm konst

För ytterligare info, vänligen kontakta Annika Hansson Wretman, kommunikationsansvarig, Stockholm konst, tel 08-508 31 345 eller 0706-12 31 345,
e-post: annika.hansson.wretman@stockholm.se eller konstnären Ann Rosén direkt ar@schhh.se
tel 070-810 98 38

Stockholm konst arbetar för och med stockholmarnas egen konst: www.stockholmkonst.se