Livstycke

Livstycke (35 min) : Ann Rosén

A composition for electronics and intruments by choise

The recording with Sofia Jernberg, Anna Lindal, Linn Persson and Lise-Lotte Norelius will be released during spring 2024.

With support from The Swedish Arts Grants Committee.

Releasemingel & konsert @ KHIMAIRA 10 september 2023

Recycling the Work Processreleasemingel och konsert på KHIMAIRA
Sofiagatan 1, Stockholm
10 september 16.00
.
Musiken framförs av 
Lise-Lotte Norelius 
Anna Lindal
.
Mingel med småplock från kl 16, konsert kl 17. Fritt inträde!
Anmälan obligatorisk på https://khimaira.se/kontakt.html
.
Ann Rosén skapar ett partitur över sitt liv som konstnär
Ann Rosén är en av vår tids mest nyskapande konstnärer, med ljudkonsten som dominerande form sedan 90-talet.
Nu kommer hennes bok ”Recycling the Work Process”. Ett konstverk och grafiskt partitur över hennes eget kreativa liv.
Boken ”Recycling the Work Process” innehåller essäer, bilder och ett specialskapat partitur — ett sätt att förmedla en känsla och en upplevelse — av Anns fyrtiotvååriga konstnärliga process. Läsaren kan själv spela från partituret och bli medskapare till verket.

Så här säger Ann Rosén: ”I mer än tio år undrade jag hur jag kan dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter? Frågorna hopade sig, vad är det jag vet, vad vill jag förmedla och hur ska det göras? De senaste tre åren har jag arbetat med detta bokprojekt för att hitta en form. Efter flera påbörjade försök och
riktningsändringar kom jag fram till att min berättelse skulle ta sig formen av ett grafiskt partitur.”
En release, där hela partituret framförs, sker den 10 september klockan 17 på Khimaira, Sofiagatan 1 i Stockholm.
Boken finns att köpa till releasepris. Anmälan obligatorisk på https://khimaira.se/kontakt.html
Välkommen!
Ann Rosen: Recycling the Work Process
ISBN: 9789198849509

Book release – Malmö konsthall August 30, 18.00

Ann Rosén’s upcoming book ”Recycling the work process”
A Composition in Three Movements for Instruments by Choice

This is what Ann Rosén says: ”For more than ten years I wondered how I can share my knowledge and experience? The questions piled up, what do I know, what do I want to convey and how should it be done? For the last three years I have been working on this book project to find a form. After several initial attempts and changes of direction, I came to the conclusion that my story should take the form of a graphic score. ”

The book ”Recycling the work process” is an independent work in the form of the score with self-created symbols. A work of art in itself. Which anyone who wishes can play. In addition, the book contains supplementary texts and Rosén’s own pictures that help the reader/interpreter to understand and interpret the score.

The score is a description — a way of conveying a feeling and an experience — of Ann’s forty-two-year artistic process. Based on works, projects and time periods, Ann Rosén has created symbols that she uses in the composition to indicate different types of playing styles, free to interpret: Resonance, Accelerando full stop, Back and forth, Change direction, Noise, Mute and Resistance.

The book also includes essays by Bennett Hogg (UK), composer, Gunnel Pettersson (SE), artist and Julian Cowley (UK), music journalist.

The book is published by Schhh Publishing. 

Produced with support from the Swedish Arts Council and Helge Ax:son Johnson Foundation

Ann Rosen: Recycling the Work Process
ISBN: 9789198849509

Ny bok: Ann Rosén skapar ett partitur över sitt liv som konstnär

Nu kommer Ann Roséns bok ”Recycling the work process”.  Ett grafiskt partitur, över hennes eget kreativa liv.

Så här säger Ann Rosén: ”I mer än tio år undrade jag hur jag kan dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter? Frågorna hopade sig, vad är det jag vet, vad vill jag förmedla och hur ska det göras? De senaste tre åren har jag arbetat med detta bokprojekt för att hitta en form. Efter flera påbörjade försök och riktningsändringar kom jag fram till att min berättelse skulle ta sig formen av ett grafiskt partitur. ”

Boken ”Recycling the work process” är ett konstverk och ett grafiskt partitur. Som alla som önskar kan spela. Dessutom finns i boken kompletterande texter och Roséns egna bilder som hjälper läsaren att tolka partituret.

Partiturtet är en en beskrivning — ett sätt att förmedla en känsla och en upplevelse — av Anns fyrtiotvååriga konstnärliga process. Utifrån verk, projekt och tidsperioder har Ann Rosén skapat symboler som hon använder i kompositionen för att ange olika typer av spelsätt, fria att tolka: Resonance, Accelerando full stop, Back and forth, Change direction, Noise, Mute och Resistance.
I boken följer också essäer av Bennett Hogg (UK), kompositör, Gunnel Pettersson (SE), konstnär och Julian Cowley (UK), musikskribent
Boken ges ut av Schhh Publishing.
Boken är producerad med stöd från Kulturrådet och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
Ann Rosen: Recycling the Work Process
ISBN: 9789198849509