Feature article in CORA 

Swedish art magazine CORA has a feature article about Ann Rosén’s artistry:

“Det var med Syntjuntan som Ann Rosén blev känd för en bredare allmänhet för tiotalet år sedan. Kvinnor och teknik var ett vinnande koncept hos såväl bidragsgivare som kursdeltagare och Ann Rosén skapade ett kit som kursdeltagare fick tillverka själva och dessutom ta med sig hem.”

”It was with Syntjuntan that Ann Rosén became known to a wider public ten years ago. Women and technology was a winning concept for both donors and course participants, and Ann Rosén created a kit with which the course participants could make their own little synth to take home.”

Article (in Swedish) about Ann Rosén in CORA by Yvonne Ihmels, March 2021.