”Fascinerande verk” – recension i Gävle Dagblad

”Ann Rosén mixar egenbyggda instrument och syntar med andra
konstnärliga tekniker. I ”Drawing sessions” möter blyertsteckning elektronik
och fascinerande verk uppstår medan hon ritar. Det morrar, ryter och tuggar
medan blyerts fyller den upprojicerade skärmen i horisontala och vertikala
sjok.”

Citat från artikeln ”Festivalen i Gävle som visar att konstmusiken lever och frodas” av Camilla Dal i Gävle Dagblad, november 2021.