Clearance, Sound Installation, Tegen 2

clearencesymb_0

Clearance
Sound Installation, Tegen 2, (Stockholm Fylkingens 75års jubileum) 13/11/08

En självutvecklande ljudinstallation – en spatial utrensning i åtta kanaler.

Något finns där, men jag får aldrig veta vad det är, om det så är en kula som cirklar runt ett odefinierbart centrum, eller som här, i verket Clearance, ljudformar som ”möblerar om”, tömmer och rensar.
ref

clearance2012

clearance2009clearance2014clearance2015clearance2017clearance2029clearance2021clearance2026