2015 04 11 INTE OCH – FYLKINGEN

INTE OCH en liten synt — Fylkingen April 11, 2015 19.30

Ann Rosén
Jakob Riis
Matias Karlsen Björnstad
Ola Paulson
Sten-Olof Hellström
Sybrig Dokter
Helena Boberg

Vi frilägger och utforskar rörliga, musikaliska och personliga barriärer. Experimentell musik, organiska, gestaltade och rörliga texter öppnar upp modulkolonier i Stora Barriärorkestern.

En experimentell ljudkonstföreställning av Ann Rosén i samarbete med musiker ur Barriärorkestern Jakob Riis trombon & elektronik, Matias Karlsen Björnstad saxofon & elektronik, Ola Paulson saxofon & elektronik och Sten-Olof Hellström elektronik. Koreografen Sybrig Dokter och poeten Helena Boberg.

http://storabarriarorkestern.se/
https://annrosen.se
Fylkingen

2014 09 16 Ensemble Makadam & Ann Rosén – Nymus Härnösand

 

Tis, den 16 september 2014, 19:00 – 20:00
Röjåssalen, Härnösands folkhögskola
Sara Sjödahl, piano, dragspel, Anna Lindal, violin, Elsbeth Bergh, viola, Kristina Lindgård, cello, Ann Rosén, elektronik Ensemble Makadam arbetar på flera sätt med att utveckla konsertformen, till exempel genom att interfoliera klassiska verk med nyskrivna och improviserade stycken eller låta ljussättning, rörelse och improviserade moment skapa sömlösa övergångar i programmen. Med Ann Rosén söker de sig nu vidare i gränslandet mellan noterad musik och improvisation. Anns metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer gör att musikmaterialet vidgas, och ljudfiler styrs och processas för att sedan behandlas i musikprogrammet Max/MSP.

2014 06 08 Ensemble Makadam & Ann Rosén – Gerlesborgsskolan

Ensemble Makadam & Ann Rosén
Söndag 8 juni 2014 kl. 16.00

Denna konsert tar avstamp i ett samarbete mellan Ensemble Makadam och Ann Rosén där Ann använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till en dator. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer.

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former.

2014 09 20 Ensemble Makadam & Ann Rosén – Klusterfestivalen Luleå

Lördag 20 september 2014

Kulturens Hus

Lilla Salen:

19:00 Ensemble Makadam & Ann Rosén

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Resultatet blir oförutsägbart och öppnar för nya ingångar till musik som konstform och uttryck. Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma ut i
improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.

På konserten framför ensemblen verket DYS III, ett samarbete med Ann Rosén (Syntjuntan) som använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet styr musikerna ljudfiler och processer som Ann samtidigt arbetar med i programmet. Verket uruppfördes våren 2014 och konserten inleds med en avdelning där ensemblen klipper och klistrar i verk av Franz Schubert och hamnar i ett ”Schubert-bad”.

Sara Sjödahl -piano, dragspel; Anna Lindal –violin; Elsbeth Bergh –viola; Kristina Lindgård- cello; Ann Rosén- elektronik

http://makadam.info/home_sv/
http://www.reverbnation.com/ensemblemakadam
https://www.annrosen.se/