28/5 2022 H2O live @ Forum Box Helsingfors

H2O live is a sound performance reflecting on the earths vanishing water supply. Ann Rosén performs unique water soundscapes live in front of the audience. Instantly and in the moment, she creates sound and music by drawing with graphite on paper, utilising the graphites electrical properties. H2O Live is a performance version Ann Rosén’s and Sten-Olof Hellström’s H2O sound installation that is a part of Harrie Livearts exhibition att Forum Box.

H2O live är en ljud performance som reflekterar över jordens försvinnande vattenförsörjning. Av olika vattenljud väver Ann Rosén unika ljudlandskap live inför publiken. Omedelbart och i ögonblicket skapar hon ljud och musik genom att rita med grafit på papper utnytjande grafitens elektriska egenskaper. H2O Live är en performanceversion av Ann Roséns och Sten-Olof Hellströms H2O-ljudinstallation som är en del av Harrie Livearts-utställning på Forum Box.

https://forumbox.fi/en/