2014 09 20 Ensemble Makadam & Ann Rosén – Klusterfestivalen Luleå

Lördag 20 september 2014

Kulturens Hus

Lilla Salen:

19:00 Ensemble Makadam & Ann Rosén

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Resultatet blir oförutsägbart och öppnar för nya ingångar till musik som konstform och uttryck. Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma ut i
improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.

På konserten framför ensemblen verket DYS III, ett samarbete med Ann Rosén (Syntjuntan) som använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet styr musikerna ljudfiler och processer som Ann samtidigt arbetar med i programmet. Verket uruppfördes våren 2014 och konserten inleds med en avdelning där ensemblen klipper och klistrar i verk av Franz Schubert och hamnar i ett ”Schubert-bad”.

Sara Sjödahl -piano, dragspel; Anna Lindal –violin; Elsbeth Bergh –viola; Kristina Lindgård- cello; Ann Rosén- elektronik

http://makadam.info/home_sv/
http://www.reverbnation.com/ensemblemakadam
http://www.annrosen.se/