2014 09 18 Ensemble Makadam & Ann Rosén – Västerås Konserthus, lilla salen

18/9 Ensemble Makadam med Ann Rosén på Västerås Konserthus

Konsertlokal: Västerås Konserthus, Lilla salen, 19.00, entré 50kr

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Resultatet blir oförutsägbart och öppnar för nya ingångar till musik som konstform och uttryck. Ensemblen samarbetar med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.

Ann Rosén  använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer där musikerna, genom rörelser som sträcker och släpper  pänningen i materialet, styr ljudfiler och processer som hon arbetar med i datorprogrammet Max/MSP.

Konserten inleds med en avdelning där vi klipper och klistrar i verk av Franz Schubert och hamnar i ett ”Schubert-bad” och senare i konserten framför ensemble Makadam Ann Roséns verk DYS III.

 

Medverkande
Sara Sjödahl – piano, dragspel
Anna Lindal – violin
Elsbeth Bergh – viola
Kristina Lindgård – cello
Ann Rosén – elektronik/komposition

Arr: Nya Perspektiv i samarbete med Uruppförandeklubben och med stöd av Västmanlandsmusiken