2014 06 08 Ensemble Makadam & Ann Rosén – Gerlesborgsskolan

Ensemble Makadam & Ann Rosén
Söndag 8 juni 2014 kl. 16.00

Denna konsert tar avstamp i ett samarbete mellan Ensemble Makadam och Ann Rosén där Ann använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till en dator. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer.

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former.