2011/09/11 ZO-4 Concert installation for choreographed choir and live electronics with the audience as score

ZO-4 from ann rosen on Vimeo.

ZO-4 (excerpt) by Ann Rosen

Sunday, September 11 is the premiere of Ann Roséns concert installation ZO-4. This first performance takes place in the Eric Ericson Hall and is held in connection with the celebration of Skepsholmens Day, 2011th

ZO-4 is a work in which an ever rising timbre meets electronic noise. Dressed in black with personal opportunistic accessories, choreographed singers will succeed one another for an entire day. The movement of the audience and the singers are part of the score and will be interpreted by live electronic musicians.

Featuring singer from Plica Vocalise, Annas kör, Stans kör, Shhh kören and musicians Lise-Lotte Norelius, Jacob Riis and Sten-Olof Hellström.

World premiere: Sunday, September 11, 2011, at 11.00 -17.00

Location: Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen, Stockholm

ZO-4 is the fourth and final movement in Ann Roséns work Zonula Occludens. The work is based on the idea of an eternally rising tone (cf. Shepard tone). The work with ZO-4 has been assisted by Lena Frilund, singer and director and Carina Törnblom, producer.

The first performance of ZO-4 is a collaboration between Ann Rosen, Eric Ericson International Choral Centre and the Electronic Music Studio/Statens Musikverk. With support by The Swedish Arts Grants Committeé and the Helge Ax: son Johnson Foundation.
————————–
Pressmeddelande 1 september 2011
ZO-4 konsertinstallation för koreograferad kör och live-elektronik med publiken som partitur

Söndagen den 11 september är det premiär för Ann Roséns konsertinstallation ZO-4. Uruppförandet sker i Eric Ericsonhallen i samband med firandet av Skeppsholmsdagen 2011.

ZO-4 är ett verk där en evigt stigande klang möter elektroniskt brus. Iklädda svart med personliga opportunistiska accessoarer kommer koreograferade sångare att avlösa varandra under en hel dag. Publikens och sångarnas rörelser är en del av partituret och kommer att tolkas av liveelektronikmusiker.

Medverkande sångare från Plica Vocalis, Annas kör, Stans kör samt Schhh kören.

Medverkande liveelektronikmusiker är Lise-Lotte Norelius, Jakob Riis och Sten–Olof Hellström.

Urpremiär: söndagen den 11 september 2011 kl 11 -17.
Plats: Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen

ZO-4 är den fjärde och sista satsen i Ann Roséns verk Zonula Occludens. Verket bygger på idén om en evigt stigande klang (jmf Shepard ton). Arbetet med ZO-4 har skett i samarbete med Lena Frilund, sångerska och regissör och Carina Törnblom, producent.

Uruppförandet av ZO-4 är ett samarbete mellan Ann Rosén, Eric Ericson International Choral Centre och Elektronmusikstudion/Statens musikverk med stöd av Konstnärsnämnden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Om Zonula Occludens
Zonula Occludens är ett verk och ett pågående projekt av Ann Rosén för kör, elektronik, varierad instrumentation och publik som inleddes med ett samarbete med Stefan Parkman och Uppsala Akademiska Kammarkör. Zonula Occludens bygger på en hörselvilla där man upplever en evigt stigande klang (jmf. Shepard ton) och består av fyra satser, tre satser för konsert och ZO-4, fjärde satsen i form av en koreograferad installation, där publikens och sångarnas rörelser är en del av partituret.
Tidigare framförande ur Zonula Occludens:
Första satsen av Zonula Occludens uruppfördes i Uppsala Konsert & Kongress den 30 oktober 2008 i samarbete med dirigenten Stefan Parkman och Uppsala Akademiska Kammarkör.

På Moderna Museet den 17 april 2009 framfördes Sats 1-3 med uruppförande av sats 2 och sats 3. Hans Vainikainen, dirigent, en kör av 16 sångare och Ann Rosén liveelektronik. Se utdrag från konserten http://www.youtube.com/watch?v=MssgKPL-mg8
Tight Connection #1, elgitarr, cello, saxofon och elektronik uruppfördes på Västerås Konserthus, 18 januari 2009, Tight Connection #2, elgitarr, såg och elektronik och Runtom, 4.0 EAM, uruppfördes på Fylkingen 25 november 2009.
ZO-2 Härnösand för kör och liveelektronik, 10 januari 2010, Murberget, Länsmuseet Västernorrland i samarbete med Nymus. Verket framfördes av Kapellskören under ledning av Peter Lyne och Ann Rosén.

Fristående verk: Ljudlagret ZO-5, ett ljudverk där publiken inbjuds att sjunga med, uppförd på Härnösands konsthall 20 november 2010- 8 januari 2011.