2011/01/17-19 Zonula Occludens — Experimentell workshop för körsångare

Zonula Occludens — Experimentell workshop för körsångare.
17, 18, och 19 januari 2011
Tid: 18.30-21.30  Soppa serveras från 17.30!
Plats: Fylkingen, Münchenbryggeriet, Stockholm.
Ledare: Lena Frilund, regissör, dirigent och sångerska och Ann Rosén
tonsättare och ljudkonstnär.
Du som deltar i workshopen kommer att ha möjlighet att medverka i
en konsertinstallation av Ann Rosén som kommer att uppföras i Eric Ericsonhallen
under Skeppsholmens Dag, september 2011 i samarbete med EIC och EMS.

promenad1
Workshopen kommer att ge dig en inblick i hur det kan vara att arbeta med
experimentell konstmusik, och du får prova på att vara både
sångare och medskapare i den musik som uppstår.
Under workshopen kommer vi att arbeta med:
– nya sätt att skapa klanger i kör
– att sjunga kromatisk skala, på olika sätt
– att prova och träna på nya sätt att förhålla sig till musikaliska
förlopp (t.ex. när din stämmas insats inte är uttryckt i noter, utan
beror på andra saker som händer i rummet eller i musiken)
– att prova och träna på sångsätt som är nya eller mindre vanliga i kör
– viss del improvisation
– att utveckla sin förmåga att lyssna och sjunga
– att agera sceniskt i samklang med musiken som vi arbetar med
Skicka intresseanmälan till ar@schhh.se
med namn, telefon och e-post. Tala om vilken av kvällarna 17, 18
eller 19/1 2011 som du vill delta, rangordna gärna om du kan flera av kvällarna.
Deltagaravgift inkl soppa och dryck: 100kr betalas kontant på plats.
Anmälan är bindande.
Du kommer att få ett mail som bekräftar din anmälan.
Välkommen!
Ann & Lena

För mer information kontakta  Ann Rosén, ar@schhh.se, 0708-109838
eller producenten Carina Törnblom, carina@twochange.com, 0708-931973