10/11/20 -11/01/08 Resonans – Härnösands Konsthall

Resonans – Ann Rosén & Camilla Bergman from ann rosen on Vimeo.

Ann Rosén och Camilla Bergman
Härnösands Konsthall, 20 november 2010 – 8 januari 2011

Resonans är första gången Ann Rosén och Camilla Bergman möter publiken i ett gemensamt projekt. Båda är skulptörer i grunden men över tiden har deras skapande utvecklats åt olika håll och tagit sig olika uttryck. —>

Idag arbetar Ann främst med musik och ljudkonst, ofta med utgångspunkt i vardagen. Hon arbetar undersökande och processinriktat. Relationer mellan människor och samspelet mellan platsen, platsens kontext, publiken och verket är viktiga ingredienser i hennes arbete. Camilla arbetar företrädesvis i en figurativ formvärld där hon med lera och kol skapar sina verk. Hon hyser en förkärlek till äldre skulpturer som ofta har den koncentration och vila som hon söker.

Ann och Camilla har länge burit på tanken att förena sina olika uttryckssätt i någon form av samarbete. Den gemensamma fascinationen för ljudkrukor blev en ingång.

Ljudkrukor av lera finns inbyggda i taket kring koret i en del medeltida kyrkor. Deras funktion är att påverka akustiken. Fenomenet förenar Anns och Camillas intresseområden och konstnärskap: ljud och form.

Resonans är ett projekt som började 2008 med en studieresa till Gotland. Ann och Camilla besökte olika kyrkor, bl.a. Akebäck kyrka, där de studerade miljön både visuellt och ljudmässigt. Resan var startskottet för det konstnärliga samarbetet. Projektet har möjliggjorts genom ett kulturstipendium från Svenska kyrkan.

Verket Resonans kombinerar krukor som Camilla har skulpterat med ljud som Ann har skapat i en process av växelverkan: formgivningsarbetet påverkades av att krukorna skulle rymma teknik. Ljudkompositionen var i sin tur beroende av krukornas form. Tillsammans med rummet skapar krukorna nu en plats för möten mellan människor. När besökarna rör sig i rummet påverkar de miljön där krukorna finns. Då uppstår ett samspel där besökarnas aktivitet accentuerar olika ljud, förändrar resonansen och skapar nya ljudformer. Resonans lyfter fram själva interaktionen, hur människorna förändrar rummet och därigenom ljudet. När rummet är tomt på folk vilar klangerna i krukorna.

I Härnösands Konsthall redovisas projektet Resonans i en ”neutral” miljö.

Konstnärerna har en förhoppning att i framtiden pröva verket i andra omgivningar med syfte att se hur varje specifik miljö med dess besökare påverkar upplevelsen av verket: kyrkor, gallerior, hotell etc.

I utställningen på Härnösands Konsthall, 20 november 2010 – 8 januari 2011, ingår också separata verk av konstnärerna. Camilla Bergman, teckning och skulptur, Ann Rosén, ljudinstallation.

camillaochann