10/10/09 Ris & Ros + Sofia Härdig, Johnny Essing, Mattias Nihlén


ris-och-ros-924673628sc
RIS & ROS

Skånes scen för live- och crossoverkonst presenterar:

Lördag 9 oktober 2010, kl. 20:00
Skånes scen för live- och crossoverkonst
Bragegatan 15, Malmö.
Entré 50 kronor

Dubbelkonsert med:
RIS & ROS
SOFIA HÄRDIG, JOHNNY ESSING, MATTIAS NIHLÉN


Ris & Ros baseras på mötet mellan ljudkonst och  improvisationsmusik. Båda av dessa områden hanteras med vördnadsfull respekt och erfarenhet av gruppens beståndsdelar: Ann Rosén och  Jakob Riis. Gruppens namn får med denna startpunkt utveckla sin egna historia då dessa personer har bägge ett egensinnigt upplägg för hur man kan kommunicera och skapa estetiska förhållningssätt. Framställ  dig sittande på en båt i Drakes sund och upplev föreningen mellan Atlanten med Stilla havet! Elektronisk tillämpning i den högre skolan.

Ann Rosén (Syntjuntan) –  Analoga, digitala och textila syntar
Jakob Riis (Amplify the Arab, Liquid Nails) – Laptop och processing

FRIM/SYD