10/01/10 ZO-2 Härnösand – Murberget, Länsmuseet Västernorrland

Uruppförande av ZO-2 Härnösand för kör och live-elektronik av och med Ann Rosén tillsammans med Kapellskören ochpromenad Peter Lyne, Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Söndag 10 januari 2010 kl.14.00
Läs mer