09/10/03 Sound Inserts – Göteborg, Listen to the world

Sound Inserts – Konstmuseet, utanför huvudentrén, Göteborg
3 oktober 12:00-16:00
gbg-sound_inserts__foto_ann_rosn-431x241

Interaktiv ljudinstallation

Sound Inserts är en installation som avlyssnar och interagerar med sin omgivning. Installationen ljud ändras kontinuerligt allt efter omgivningens rörelser.
Om all aktivitet upphör, når installationen ett jämviktstillstånd och ljudet tystnar. Dock fortsätter installationen att registrera/produceras ljud som blir olika mycket hörbara då något förändras i omgivningen, ställt i relation till de förbipasserandes närhet, storlek och rörelsesnabbhet.

Ett verk av Sten-Olof Hellström och Ann Rosén.

www.listentotheworld.se